Üzemeltetés

A lakópark környezetének megóvásáról, a tiszta, kulturált és biztonságos körülmények fenntartásáról a lakóközösség döntése alapján létrejött Piliscsaba Magdolna-völgy Nonprofit Kft. gondoskodik. A Kft. a lakók által havonta fizetett üzemeltetési költségből finanszírozza a működési kiadásokat.

A Magdolna-völgy Nonprofit Kft. kizárólagos tulajdonosa a Magdolnavölgyért Egyesület.
A Kft. tulajdonát képezik a magdolna-völgyi utak (kivéve a Kőris fasor és a Somlyó utca, melyek önkormányzati tulajdonban vannak) és helyrajzilag hozzájuk tartozó három kisebb terület.

Az Üzemeltetés főbb feladatai:

 • sorompó és kamerás megfigyelőrendszer működtetése (beléptető rendszerrel kiegészítve)
 • utak, járdák, közös csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, karbantartása;
 • közös használatú (zöld) területek gondozása, az itt található szemetesek ürítése;
 • minden olyan karbantartási, állagmegóvási és szükség szerinti felújítás elvégzése, amely a lakópark folyamatos, gondozott jellegét megtartja, üzemszerű működését biztosítja;
 • zöldhulladék elszállítás (minden hétfőn);
 • a teljes ügyvitel ellátása.
 • a Közgyűlés által kijelölt projektek végrehajtása, a rendelkezésre álló források függvényében

A Kft. a lakók által havonta fizetett üzemeltetési költségből finanszírozza a működési kiadásokat, melynek összege havonta:

– Családi ház: 6.500Ft
– Ikerház/kétlakásos társasház (fél): 3.250Ft
– Társasházi lakás: 1.000Ft

A lakópark kiemelkedő közbiztonsági helyzete, kulturált, tiszta állapota csak úgy tartható fenn, ha a működés költségeinek finanszírozásában minden lakó részt vállal. Kérjük ezért a tisztelt ingatlan tulajdonosokat, hogy az üzemeltetési költséget minden hónap 15-ig szíveskedjenek rendezni az alábbi módon.

Befizetés/átutalás:

 • a 10700440-42868802-51100005 számú számlára
  (számlatulajdonos: Piliscsaba Magdolna-völgy Nonprofit Kft.),
 • csekk kérhető.

Üzemeltetési hírek

 • Üzemeltetési Hírek, beszámoló – 2019 Október 2019.10.23.Bátaszéki Róbert
  Kedves Lakótársak! Szeretnék tájékoztatni mindenkit, de főként az újonnan Magdolnavölgybe költöző lakótársakat az üzemeltetési közösségünk tevékenységéről. Biztonság Az új működési renddel üzembe helyeztük ...
Tovább...