Üzemeltetés tevékenységei

Portai belépő rendszer üzemeltetése 7/24 órában

Automata beléptető rendszer összhangban a GDPR szabályozásával üzemel a portaépületnél.
Összesen 6 db kamera rögzíti és tárolja a ki és belépő gépjárművekről készült felvételeket.
A sorompó a mellékelt piktogramon ábrázolt 3 féle módon üzemel.

A gépjármű beérkezik az infra érzékelő hatósugarába, ezután befelé irányban 4 mp, kifelé irányban 2 mp eltelte után a sorompókar automatikusan felnyílik. Ezidő alatt a gépjárműről készült felvételt eltároljuk.

Mindkét irányba a kihelyezett gomb megnyomására automatikusan felnyílik.

Üzemeltetési szerződéssel rendelkező lakók igényelhetnek RFID közelítő kártyát (email: uzemeltetes.magdolnavolgy@gmail.com), amit a gépjárműben elhelyezve a vevőegység érzékel és felnyitja a sorompókart.

Sorompó lecsukása az áthaladást követően 10mp után automatikusan történik.

Hulladékkezelés

Zöldhulladék elszállítás

Üzemeltetési szerződéssel rendelkező lakóknak biztosítjuk ezt a szolgáltatást, aminek keretében családi házanként évi 50db, iker és kétlakásos társasházi lakásonként évi 25db, társasházi lakóknak évi 8 db 100 literes zsákot biztosítunk amennyiben nincs 3 hónapot meghaladó díjtartozása.

Továbbá lehetőség van 50 vagy 100 darab zsák vásárlására évi egyszeri alkalommal bruttó 436ft/db áron.

Köztéri szemetesek

Magdolnavölgy három pontján kihelyezett köztéri szemeteseknek köszönhetően láthatóan kevesebb szemét van eldobálva a környéken.
Külön köszönöm az önkénteseknek, akik a szemetesek mozgatását vállalták szemétszállítási napokon.

Környezetünk rendezése

Zöldterületek karbantartása

Magdolnavölgy területén közel 10000 négyzetméteren gondozzuk a zöld területeket annak érdekében, hogy egységes és rendezett környezetbe érkezzenek haza a magdolnavölgyi lakók.
Évi 3 alkalommal kíbűvítettük a Somlyó utca végénél lévő területtel, ezzel elősegítve a Somlyó utca környékén lakókat, hogy kényelmesebben tudják megközelíteni a vasúti kijáratot.

Útra benyúló fák nyírása

Szükség szerint az útpadka vonalában 3 méter magasan levágjuk a belógó fákat. Kérjük a lakókat, gondozzák saját portájuk előtti területet és a fák metszését is végezzék el amennyiben nem szeretnék, hogy azt az üzemeltetés keretén belül egységesen végezzük el.

Infrastruktúra

Árkok takarítása

Alapvetően ezt a feladatot a lakóktól várjuk, azonban évi maximum 2 alkalommal kitakarítjuk az árkokat Magdolnavölgy teljes területén összesen 6 km hosszban. Ekkor az utak mentén 1-1 méteres sávban lenyírjuk az útpadkán nőtt gazt, ahol nem álpolják a lakók.

Téli síkosságmentesítés

Üzemeltetési közösség döntése alapján a kijelölt utakat téli időszakban síkosságmentesítjük. A meredek szakaszokat szórjuk és kotorjuk, a többi kijelölt szakaszt kotorjuk.

Adminisztráció

Szerződések karbantartása

Befizetések nyomonkövetése

Belépőkártyák adminisztrációja

Könyvelési feladatok elvégzése

Rendszeres beszámoló az Üzemeltetési közösség felé

Megjelenési és kommunikációs felületek üzemeltetése (Facebook csoportok, www.magdolavolgy.hu,
uzemeltetes.magdolnavolgy@gmail.com)

Rendszeres híradás.

Megvalósult projektek

Vízelvezetés problémája miatt (Nádas utca, tavak felé) már nagyon régóta nem tudott rendesen elfolyni Magdolnavölgy keleti részéről összegyűlt csapadékvíz a tavak felé. Az árok eliszaposodott az összehordott törmeléktől. 2019-es évben megtörtént a teljes árokszakasz kitakarítása és az utcáról lefolyó csapadékvíz bevezetése az árokba.

Gyalogos kijáró épült a magdolnavölgyi vasútállomás megközelítéséhez. A kijáró kiskapura automata behúzószerkezetet telepítettünk.

Utak főbb hibáinak javítása megtörtént a kritikus pontokon.

Kicseréltük az elkorhadt virágládákat.

Megújultak a játszótéri eszközök.

Megszűntettük a balesetveszélyes fekvőrendőröket, azok helyére biztonságos és új objektumokat tervezünk.

Napelemes világítást telepítettünk a buszmegállókhoz.

Lobbiztunk és eljártunk a DMRV csatornahibák kijavításának érdekében.

Felújítottuk a portaépület külső fa elemeit.

Tervezett projektek

Sportpálya kijelölésre került, amennyiben megkapjuk a területet az önkormányzattól megkezdődhet a sportpálya és közösségi tér kialakítása.

Utak javítása (Régi ideiglenes javítások cseréje, további úthibák kijavítása)

Fekvőrendőrök telepítése a mellékelt rajzon jelölt helyeken (2020 Júliusban kezdődhet a munka!)

Egyesület közbenjár a fekvőrendőrök bővítési lehetőségének az önkormányzati utakon.

Kamerarendszer esetleges bővítése (Egyeztetést igényel még a GDPR szabályoknak való megfelelőség tekintetében)