Üzemeltetési Hírek, beszámoló – 2019 Október

Szerző: Bátaszéki Róbert Kategória:

Kedves Lakótársak!

Szeretnék tájékoztatni mindenkit, de főként az újonnan Magdolnavölgybe költöző lakótársakat az üzemeltetési közösségünk tevékenységéről.

Biztonság

Az új működési renddel üzembe helyeztük ismét a sorompókat. Reméljük ez a rendszer már mindenki megelégedésére fog működni.A sorompó nyitása három féle képpen lehetséges:

  • Közelítő kártyával (RFID) amit a gépjárműből érzékel a kihelyezett érzékelő (üzemeltetési szerződéssel rendelkező, illetve támogatói megállapodást aláírt lakók számára elérhető)
  • Nyomógomb áthelyezésre került gépjárműből elérhető távolságra, aminek megnyomására nyílik a kar.
  • Automatikusan is kinyílik a gépjárműről készült felvétel eltárolása után (mindhárom esetben készül felvétel a gépjárműről).

A portán elhelyezett kamerák GDPR-ban szabályozott keretek között rögzítik a ki és behajtó gépjárműveket. Követjük a jogszabályi változásokat, ennek következtében hamarosan megújul az adatkezelési szabályzatunk.
Útburkolatok javítása idén tavasszal megtörtént a kritikus pontokon. Egyes helyeken a feltöltését kértem, kivitelezésére valószínűleg tavasszal kerül sor. ADMRV kamerás vizsgálatait és a többszöri önkormányzattal történt egyeztetés utáni megtorpanást továbbá a sorozatos csatornahibákat tapasztalva ügyvédi megkereséssel éltünk Polgármester Úr és DMRV felé annak érdekében, hogy a csatornahibák kijavításra kerüljenek. Ennek eredményeképpen válaszul hivatalos levélben polgármester úr megígérte, hogy DMRV-vel történt egyeztetést követően DMRV saját költségen kijavítja, és az útburkolatot javítás után helyreállítja.
Kamera rendszer bővítésére kész műszaki megoldással rendelkezünk Magdolnavölgy területén 9 ponton létesítendő kamerás megfigyelő pontok kivitelezésére. Jelenleg jogi hátterén dolgozunk, NAIH állásfoglalást kértünk a telepítés szabályaira vonatkozóan, továbbá tárgyalunk a városi térfigyelő rendszerbe történő bekötésről.

Rendezettség

Zöld felületek karbantartását idei évben is hasonlóan az eddigiekhez folytattuk. A karbantartott területet ami ~9000 négyzetmétert jelent kíbűvítettük évi 3 alkalommal a Somlyó utca végénél lévő területtel, ezzel elősegítve a Somlyó utca környékén lakókat, hogy kényelmesebben tudják megközelíteni a vasúti kijáratot.
Évi két alkalommal az árkokat teljes hosszban kitakarítjuk, idén ez egyszer már megtörtént, lombhullás után megrendeljük a következő takarítást. Ezzel egyidőben kibővítettük a szolgáltatást úgy, hogy az ároktakarítással egyidőben az útpadkát is lenyírjuk ahol szükséges 1 méter szélességben az úttest mindkét oldalán.
Zöldhulladék elszállítás (a város által biztosított rendszeren felül saját szervezésben) elérhető minden üzemeltetési szerződéssel rendelkező lakó számára. Idén a tavalyi gyakorlatot követve heti rendszerességgel elszállításra kerültek a kihelyezett zöldhulladékos zsákok. Tervezzük a zsákok kiosztásának a rendjét 2020 évre megváltoztatni a következők szerint:

  • Évi 1 alkalommal kerülne sor zsákosztásra (50 db/ családi ház / év, 25 db / ikerház /év, 8 db / Társasház / év)
  • Lehetőség nyílik egyszeri alkalommal 50 vagy 100 darab zsák vásárlásra 349 ft/db áron, ami tartalmazza a zsák bekerülési árát és a zsákonkénti elszállítási díjat (29/320 ft).

Zsákot az kaphat, illetve az vásárolhat akinek nincs 3 hónapot meghaladó üzemeltetési díjtartozása.
Bejáratot szegélyező tönkrement, elkorhadt virágládák cseréjét és pótlását tavasz folyamán tervezzük megoldani. Ezzel is szebb, gondozottabb környezetet teremtve a fáradtan hazaérkezőknek.
Vasúti kijáró saját kivitelezésben szilárd burkolatot kapott a tavalyi év végén. Apróbb javítási munkákat a vízelvezetés problémája kapcsán a vállalkozó garanciálisan elvégezte. Egy esetben valaki nekitolatott az egyik oszlopnak, ennek helyreállítása is folyamatban van. Meghosszabbítjuk a láncos kerítést a kuka és az árok feletti átjáró széléig, hogy elkerüljük a baleseteket.
Tervezzük, hogy a kiskapura automata behúzó szerkezetet telepítsünk mivel igen kevesen csukják be maguk után a kaput, ezzel szabad utat adva a kóbor állatoknak a bejutáshoz.
Napelemes rendszerrel működő automata világítást telepítettünk a buszmegállókra segítve a várakozást sötét időszakokban. Továbbá lobbiztunk a buszmegállók felújításáért, és elértük, hogy külső vállalkozó bevegye a két magdolnavölgyi megállót a kivitelezésbe, amit saját költségén újít fel. Erről már a Piliscsabai Polgárban is olvasni lehetett.
Téli síkosságmentesítést az Önkormányzat továbbra is vállalja Magdolnavölgy területén. Sajnos ennek minőségére megfogalmazódtak kritikák ezért a júniusi üzemeltetési közgyűlésünkön hozott döntés eredményeként megkerestünk vállalkozókat a meredek utcák (Honfoglalás, Somlyó, Golgota/Nádas utca közötti rész összesen 7000 négyzetméter) síkosságmentesítésének elvégzésére. A vállalkozó kiválasztása folyamatban van.
Köztéri szemeteseknek köszönhetően láthatóan kevesebb szemét van eldobálva a környéken. Külön köszönöm az önkénteseknek, akik a szemetesek mozgatását vállalták szemétszállítási napokon.Vízelvezetés problémája miatt (Nádas utca, tavak felé) már nagyon régóta nem tud rendesen elfolyni Magdolnavölgy keleti részéről összegyűlt csapadékvíz a tavak felé. Az árok eliszaposodott az összehordott törmeléktől. A napokban kezdődik ennek a takarítása.

Közösség építés

Egyesületünk szervezésében egyre több program jött létre. Idén is megszervezésre kerül a gyerekek körében oly népszerű Halloween felvonulás. Ezt követően Adventi gyertyagyújtás és koccintásra is sor kerül mindenki karácsonyfájánál.
Sportpálya létesítését tervezzük. Terület kiválasztása után egyeztettünk az önkormányzattal a használat érdekében. Alapvetően támogató hozzáállást tapasztaltunk, azonban az első polgármesteri indítványt a testület elutasította azzal, hogy nem volt elég kidolgozott. A továbblépés érdekében újra egyeztettünk a Polgármester Úrral bevonva Piliscsaba főépítészét is.Ennek eredményeként remélhetőleg hamarosan létrejön egy hatástanulmány ami megalapozza a terület megszerzésére (kedvező bérleti konstrukció) irányuló igényünket. Reményeink szerint az új testület ezzel már elfogadja az indítványt és tavasszal elkezdhetjük a munkákat.
Lobbizunk a vasúti menetrend javításáért, továbbá szeretnénk elérni, hogy a megálló környezete méltó legyen az európai igényekhez.

Legyen Ön is az üzemeltetési közösségünk tagja, járuljon Ön is hozzá rendezett és biztonságos környezetünk fenntartásához!